Wat doet een architect?


De architect.

1. Alvorens een architect aan de slag gaat bespreekt hij het programma metzijn opdrachtgever. Deze maakt een wensenlijstje...
2. Als het programma is vastgesteld maakt de architect 't eerste schetsplandaarin probeert hij alle wensen te verwerken in een architectonische vorm.
Hij maakt ook een globale kostenberaming.
3. Daarna volgen vele besprekingen waarbij geschoven en vereenvoudigd,verkleind of vergroot wordt zodat een tweede of derde schetsplan ontstaat...
Als familie en architect het met elkaar eens zijn wordt het definitieve plan gemaakt.


Het programma van eisen.

Het eerste schetsontwerp.

De 2e of 3e versie.

Aanvraag bouwvergunning.

Architect als vormgever.

Door bouwtoezicht wordt gekeken of het plan wel in de buurt past,de gemeente stuurt het plan hiervoor naar de welstandcommissie.
4. Als het plan door de welstandcommissie is goedgekeurd begint de architect met de bestektekening, daarop staat precies aangegeven hoe het huis technisch in elkaar zit, hoe zwaar de balklagen worden, hoeveel paleneronder zitten, hoe er geventileerd en geisoleerd wordt, wat van hout, steen, ijzer of beton wordt, alles staat erop, op schaal 1:100. Is het plan dan klaar?
Nee, maar nu kan wel een bouwvergunning worden aangevraagd.

Terug naar de vragen