Wat kost een architect?

 

De B.N.A. (Bond van Nederlandse Architecten) heeft een schema gemaakt waarmee een percentage van de bouwsom berekend kan worden als basis voor het honorarium.
Dat honorarium wordt weer onderverdeeld in percentages voor schetsontwerp, definitief ontwerp, bestek, werktekeningen etc. Daarbij komen onkosten voor afdrukken van tekeningen, reiskosten etc. en evt. externe adviseurs voor bodemonderzoek, constructie, technische installaties etc.
Ook deelopdrachten zijn mogelijk.
- Andere mogelijkheden zijn de honorering op basis van gewerkte uren of een overeengekomen vast bedrag.

 


Terug naar de vragen